Author - admin

Học sinh lớp 4, lớp 5 nên học tiếng Anh như thế nào?

Để việc học tiếng Anh đạt hiệu quả, môi trường học tập của học sinh 9 – 10 tuổi cần đáp ứng hài hòa giữa nhu cầu “Chơi mà học, học mà chơi”. Vậy đâu là giải pháp toàn diện? Học sinh lớp 4, lớp 5 sợ chương trình khuôn mẫu Giai đoạn trẻ 9 – 10 tuổi là thời điểm [...]

.